ОЛОН УЛСАД АЖИЛЛАХ ГАРЦ

БНСУ-ын SPEEDY GLOBAL KOREA компанитай хамтран Олон улсын далайн тээврийн хөлөг онгоцонд англи хэлтэй мэргэжилтэй, мэргэжилтэй ажилтнуудыг ажиллуулахаар гэрээ байгууллаа.