ГАДААД ТҮНШҮҮДИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА ӨРГӨЖИВ.

Өнгөрсөн 7-р сард ЛОБИД ХХК-ны урилгаар  Малайз Улсын Бизнесийн нэгдсэн коллежийн \MIB\ удирдлага тус улсад айлчилав. Айлчлалын үеэр  Малайз болон олон улсад ТМБС-ын талаар баримтлаж буй бодлого, чиглэл, хэрхэн хөгжиж байгаа талаар сургалт зохион байгууллаа. Цаашдын хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх зорилгоор Монгол улсын 20 орчим МБСБ, мэргэжлийн холбоодтой хамтран ажиллах санамж бичиг байгууллаа. 


Мөн Малайз улсын Amarwwc консалтинг ХХК тай мэргэжилтэй ажилчдыг цалинтай дадлагажуулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх гэрээ байгууллаа.